Privacy Policy & Disclaimer

Privacy Policy & Disclaimer

Rijschool Arikan, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Rijschool Arikan.WERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Rijschool Arikan kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rijschool Arikan, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rijschool Arikan verstrekt. Rijschool Arikan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Etc....

WAAROM RIJSCHOOL GEGEVENS NODIG HEEFT

Rijschool Arikan verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Rijschool Arikan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.E LANG GEGEVENS BEWAART

Rijschool Arikan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.EVENS DELEN MET DERDE

Rijschool Arikan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEKEN

Op de website van Rijschool Arikan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rijschool Arikan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS & COOKIES

Rijschool Arikan maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rijschool Arikan bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rijschool Arikan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rijschool Arikan heeft hier geen invloed op.

Rijschool Arikan heeft Google geen toestemming gegeven om via Rijschool Arikan verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Rijschool Arikan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.EILIGING

Rijschool Arikan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rijschool Arikan maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rijschool Arikan verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rijschool Arikan op via [email protected]. www.rijschool-arikan.nl  is een website van Rijschool Arikan.

Rijschool Arikan is als volgt te bereiken:
Laan van chartroise 120
3552 EZ Utrecht
Telefoon: +31614480683ERE WEBSITES

Op de site van Rijschool Arikan treft u een aantal links aan naar andere websites. Rijschool Arikan kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.AGEN

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Rijschool Arikan, E-mail [email protected]

Rijschool Arikan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Rijschool Arikan.

TOP